Archivo de la categoría: Intercambio libros

Banco de libros Curso 2018/2019

Estimadas familias,

Este curso a ANPA OS PAZOS non continúa coa campaña de intercambio de libros de texto.

Lamentablemente, non haberá un fondo solidario de libros debido a que neste momento non hai ninguén para xestionalo.

Lembrade que as familias beneficiarias do Fondo Solidario de Libros de Texto da Xunta e as que os mercaron co “cheque” da Xunta están obrigados a entregalos no centro (agás os das materias suspensas, que os poderán conservar ata setembro).

As familias propietarias de libros de texto que desexen cedelos (non para intercambiar) ao Fondo Solidario de Libros de Texto da Xunta  poderán deixalos na data e no  horario  que se detallan a continuación:

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

DEVOLUCIÓN DE LIBROS EN PRÉSTAMO

 Data.-Venres 22 de xuño.

 Lugar.- Secretaría do Instituto.

 Horario:

 1ºESO.- 10:30 a 11:00 h

 2ºESO.- 11:00 a 11:30 h

 3ºESO.- 11:30 a 12:00 h

 4ºESO.- 12:00 a 12:30 h

Para mais información:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariacasares/node/988

Calquera dúbida podedes consultárnola a través do noso correo: info@anpaospazos.es

Recibide un cordial saúdo

A directiva da ANPA OS PAZOS

Comparte

Banco de libros Curso 2017/2018

Estimadas familias,

Este curso a ANPA OS PAZOS continúa coa campaña de intercambio de libros de texto, que funcionará de xeito simultáneo co banco que organiza a Xunta de Galicia, xestionado pola Dirección do instituto.

Lembrade que as familias beneficiarias do Fondo Solidario de Libros de Texto da Xunta e as que os mercaron co “cheque” da Xunta están obrigados a entregalos no centro (agás os das materias suspensas, que os poderán conservar ata setembro).

As familias propietarias de libros de texto que desexen doalos ao banco da ANPA poderán deixalos nos días e datas que se detallan a continuación:

– RECOLLIDA DE LIBROS DO CURSO QUE REMATA

Os libros de 1º,2º, 3º e 4º de ESO (non se van recoller os de bacharelato) poderán deixarse na aula de titorías (planta baixa ao lado da fotocopiadora) os días 26 de xuño en horario de mañá e o 27 de xuño de 16:30 a 18:30. Este ano non funcionará o banco de libros para os alumnos e alumnas de bacharelato.

SOLICITUDE DE LIBROS PARA O PRÓXIMO CURSO

Coa finalidade de poder preparar os lotes de libros da mellor forma posible, é necesario que todas as familias solicitantes cumprimenten o documento adxuntomarcando cales son os libros que se entregan e os que se solicitan, xa que, debido á optatividade ofertada polo centro, non todo o alumnado cursa as mesmas materias.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

-En 1º ESO: Terán preferencia na adxudicación aquelas familias que fixesen entrega dos libros de 6º de primaria no seu centro de procedencia (CEIP Isidro Parga Pondal e/ou CEIP Luis Seoane)

-En 2º, 3º e 4º da ESO: os libros da ANPA repartiranse, en función da dispoñibilidade, entre aquelas familias que fixeran entrega dos libros ao banco da ANPA.

– RECOLLIDA DE LIBROS PARA O PŔOXIMO CURSO

Poderase pasar a recoller os libros adxudicados o  29 de xuño en horario de 16:30 h a 18.30 h.

Unha persoa pode recoller libros para outra, se conta cunha autorización escrita.

Os libros solicitados que non se recollan neste prazo, poderán ser retirados por calquera outra persoa o mesmo 29 de xuño de 18.30 a 19.00h.

No mes de setembro, unha vez coñecidas as cualificacións, habilitarase un novo prazo de recollida e adxudicación de libros. Estade atentos á nosa páxina web, nela iremos anunciando novidades ao respecto.

Calquera dúbida podedes consultárnola a través do noso correo: info@anpaospazos.es

Recibide un cordial saúdo

A directiva da ANPA OS PAZOS

Comparte

Intercambio de libros

Estimadas familias,

Como publicamos anteriormente abrimos un novo prazo para recoller e adxudicar libros  despois dos exames de setembro.

Lembrade que as familias que compraron libros co “cheque” da Xunta é obrigado que os entreguen á Dirección do centro.

Recordámosvos  que este ano non servirá ningún libro de 2º nin de 4º da ESO, cursos que se incorporan á LOMCE, polo que non se recollerán libros.

Recollida de libros

Os libros de 1º, 3º de ESO e 1º de BAC poderán deixarse na secretaría o xoves 8 e venres 9  de setembro  en horario de mañá,

Solicitude de libros para o próximo curso:

Coa finalidade de poder preparar os lotes de libros da mellor forma posible, é necesario que todas as familias solicitantes cumprimenten o documento adxunto, marcando que libros se solicitan, xa que debido á optatividade ofertada polo centro non todo o alumnado cursa as mesmas materias.

Criterios de adxudicación:

1º ESO: Terán preferencia na adxudicación aquelas familias que fixesen entrega dos libros de 6º de primaria no centro de procedencia.

3º ESO e 1º BAC: Debido a que o alumnado que vai cursar estes niveis non pode facer entrega de libros de texto, repartiranse equitativamente entre as familias solicitantes.

Recollida de libros

Poderase pasar a recoller libros o día 12 de setembro en horario de 17.00 h a 18.00.

Calquera dúbida podedes consultárnola no noso correo: info@anpaospazos.es

Recibide un cordial saúdo

A directiva da ANPA OS PAZOS

Comparte

Chamamento para a entrega de libros

Ante a falta de solidariedade das familias para a cesión de libros de texto ao banco de Libros da ANPA, ampliamos o prazo de entrega de libros de 1º e 3º da ESO ao 29 e 30 de xuño, en horario de mañá.

Poderedes recoller libros só o 30 de xuño de 5 a 6 da tarde.

Esperamos a vosa resposta.

ANPA Os Pazos

Comparte

Banco de libros. Curso 2016/17

libros1

Estimadas familias,

Este curso a ANPA OS PAZOS continúa coa campaña de intercambio de libros de texto, que funcionará de xeito simultáneo co banco que organiza a Xunta de Galicia, e que será xestionado pola Dirección do instituto.

Lembrade que as familias que compraron libros co “cheque” da Xunta é obrigado que os entreguen á Dirección do centro. Nós estamos traballando en colaboración co instituto e acordamos que os libros que entreguedes para o banco da ANPA debedes deixalos en bolsas e debidamente identificados.

Este ano cómpre sinalar que, con case toda probabilidade, non servirá ningún libro de 2º nin de 4º da ESO, cursos que se incorporan á LOMCE, polo que non se recolleran libros deses cursos salvo que se rexistre algún cambio no calendario de aplicación da lei.

Recollida de libros

Os libros de 1º, 3º de ESO ne 1º de BAC poderán deixarse na aula de titorías (planta baixa) os días 22 e 23 de xuño en horario de mañá, así como de16:30 a 18:30 o día 27.

Solicitude de libros para o próximo curso:

Coa finalidade de poder preparar os lotes de libros da mellor forma posible, é necesario que todas as familias solicitantes cumprimenten o documento adxunto, marcando cales son os libros que se solicitan, xa que debido á optatividade ofertada polo centro non todo o alumnado cursa as mesmas materias.

Criterios de adxudicación:

1º ESO: Terán preferencia na adxudicación aquelas familias que fixesen entrega dos libros de 6º de primaria no centro de procedencia.

3º ESO e 1º BAC: Debido a que o alumnado que vai cursar estes niveles non pode facer entrega de libros de texto, repartiranse equitativamente entre as familias solicitantes.

Recollida de libros

Poderase pasar a recoller libros os días 29 e 30 de xuño en horario de 16:30 h a 18.30 h e o día 30 de xuño en horario de 16:30 h a 18:30 h.

Os libros solicitados que non se recollan nestes prazos, poderán retiralos calquera outra persoa o mesmo día 30/06/2016 de 18.30 a 19.00h.

Habilitaremos días no mes de setembro un novo prazo de recollida e adxudicación de libros. Estade, polo tanto, atentos á nosa páxina web, na que iremos anunciando novidades ao respecto.

Calquera dúbida podedes consultárnola no noso correo: info@anpaospazos.es

Recibide un cordial saúdo

A directiva da ANPA OS PAZOS

Comparte

Banco de libros. Setembro 2015

Estimadas familias,

Finalmente cambiáronse a maioría dos libros de 1º e 3º.

En 1º ESO cambian todos, aínda que en Matemáticas non se vai utilizar libro de texto  xa que está previsto usar materiais dunha plataforma virtual.

En 3º ESO mantéñense os libros que se relacionan a continuación, e para a materia de Matemáticas está previsto, ao igual que en 1º, utilizar materiais dunha plataforma virtual.

  • Lingua castelá
  • Música
  • Cultura clásica (sección bilingüe; o non bilingüe cambia).

Os alumnos que vaian ao PMAR (o que ven substituír a divesificación curricular) si poderán utilizar os libros que se viñan utilizando no PDC (Ámbito lingüístico-social, ámbito científico-tecnolóxico e inglés).

A pesar dos cambios, dende a dirección comunícasenos  que é posible que algún profesorado non teña inconveniente en permitir o uso de libros do curso actual, nalgúns casos as variacións son mínimas, polo que nós terémolos a disposición das familias, para que baixo o voso criterio decidades que facer.

A recollida en entrega de libros en SETEMBRO farémola con arreglo ao seguinte calendario:

RECOLLIDA DE LIBROS: 7 de setembro, de 16.30 h. a 19.30 h.

ENTREGA DE LIBROS: 8 de setembro, de 16.30 h. a 19.30 h.

A directiva.

Comparte

Impreso para entrega/recollida dos libros da ANPA 2015-2016

Descarga o impreso

Comparte

Banco de libros

Estimadas familias,

Este curso a ANPA OS PAZOS continúa coa campaña de intercambio de libros de texto, que funcionará de xeito simultáneo co banco que organiza a Xunta de Galicia, e que será xestionado pola Dirección do instituto.

Ao igual que o curso pasado, as familias que deixen os libros terán preferencia á hora de recollelos, para poder levar a cabo este control é necesario que cubrades o impreso que recolleredes no momento en que os entreguedes. Esta preferencia non garante o dereito a recoller libros, habida conta
que non depende de nós, ter dispoñibles os das materias que cada familia necesite, mais na medida do posible trataremos de que todas as alumnas e alumnos que dan poidan tamén recibir, todos ou algúns dos libros que necesitan.

Este ano cómpre sinalar que, con case toda probabilidade, non servirá ningún libro de 1º nin de 3º da ESO, en calquera caso aquelas persoas que poidades entregalos,  facédeoo por se finalmente servira algún.

Lembrade que as familias que compraron libros co «cheque» da Xunta é obrigado que os entreguen á Dirección do centro. Nós estamos traballando en colaboración co instituto e acordamos que os libros que entreguedes para o banco da ANPA debedes deixalos en bolsas e debidamente identificados, e necesario ademais que indiquedes no impreso, detalladamente que é o que solicitades.

Os libros poden entregarse en horario de mañá os días 19, 22, 23 e 25 de xuño, así como de 16:30 a 17:30 o día 25.

Poderase pasar a recoller libros os días 29 de xuño en horario de 17:30 h a 19:00 h e o día 30 de xuño en horario de 16:30 h a 18:30 h

No caso de que nos queden libros por entregar habilitaremos días no mes de setembro.

Estade, polo tanto atentos á nosa páxina web, na que iremos anunciando novidades ao respecto.

Calquera dúbida podedes consultárnola no noso correo:
info@anpaospazos.es

Recibide un cordial saúdo

A directiva da ANPA OS PAZOS

Comparte

Banco de libros 2014 (Actualizado)

7-setembro-2014

Unha vez finalizado o prazo de recollida e entrega de libros do mes de setembro, informávosvos de que hai dispoñibles 8 lotes completos de 1º da ESO.

Para recollelos podedes pasar polo instituto calquera día no seu horario habitual de apertura.

7-agosto-2014

Informamosvos das datas de entrega e recollida de libros para a quenda de setembro:

Xoves 4 de setembro, de 16:30 a 18:30 recollida de libros.

Venres 5 de setembro, de 16:30 a 19:00 entrega de libros

16-xunio-2014

Estimadas familias,

Este curso continuamos coa campaña de intercambio de libros de texto.

BooksAo igual que o curso pasado, as familias que deixen os libros teran preferencia á hora de recollelos, para poder levar a cabo este control é necesario que cubrades o impreso que recolleredes no momento en que entreguedes os libros. Esta preferencia non garante o dereito a recoller libros, habida conta que non depende de nós, ter dispoñibles os que unha familia necesite, mais na medida do posible trataremos de que todos os alumnos que dan libros poidan tamén recibir todos ou algúns dos libros que necesitan.

Con respecto aos alumnos de primeiro da ESO, compre sinalar que terán preferencia para recibir libros os alumnos e as alumnas que participan nos programas de intercambio, tanto no CEIP Isidro Parga Pondal, como no CEIP Luis Seoane.

Os libros poden entregarse o dia 23, nas aulas, ou durante toda esa semana en horario de mañá.
Poderase pasar a recoller libros os días 2, 3 e 4 de xullo en horario de 16:30 a 18:30. Estes días non se poderán facer entregas.

No caso de que nos queden libros por entregar habilitaremos días no mes de setembro.

Estade, polo tanto atentos á nosa páxina web, na que iremos anunciando novidades ao respecto.

Comparte