PLAN DE CENTRO SAUDABLE

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmariacasares/

Dende Anpa Os Pazos facendo sinerxia co IES María Casares, Concello de Oleiros, Gadis e «Frutería La Huerta»

PASÁDEOS A UNHA VIDA MAIS SAUDABLE E SOSTIBLE

Comparte