Asemblea Ordinaria de Socios ANPA Os Pazos

Estimadas Familias:

Unha vez mais poñémonos en contacto convosco dende a ANPA “Os Pazos para convocarvos  a unha Asemblea Ordinaria, o  mércores 13 de novembro, ás 18:00 horas en primeira convocatoria, e ás 18:30 horas en segunda, no salón de actos do Instituto.

Queremos insistir na necesidade de que as familias os impliquedes nos procesos educativos dos vosos fillos, xa que é unha responsabilidade como pais e que co traballo de todos podamos incidir na mellora dos mesmos.

Temas a tratar na Asemblea, 

  1. Lectura e aprobación dá acta anterior.
  2. Presentación e aprobación de contas
  3. Informe do Presidente (actividades extraescolares, futuros proxectos, etc)
  4. Informe sobre a falta de profesorado de apoio no centro.
  5. Novas incorporacions  a xunta directiva.
  6. Rogos e Preguntas.

Xunta Directiva

“ANPA Os Pazos

Comparte