Convocatoria de asemblea ordinaria.

Estimadas familias,
Poñémonos en contacto con vós, co obxecto de convocarvos a unha asemblea ordinaria, o vindeiro mércores, día 7 de xuño, ás 18:30 horas en primeira convocatoria, e ás 19.00 horas en segunda, no salón de actos do instituto, coa seguinte orde día:

  • Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.
  • Informe da presidenta.
  • Información e adopción de acordos ao respecto da solicitude de subvencións.
  • Revisión e aprobación anual das contas.
  • Banco de libros.
  • Acordo sobre CONFAPA.
  • Actividades da ANPA para o curso 2017/2018.
  • Asuntos varios.
  • Quenda aberta de intervencións.

A directiva

ANPA OS PAZOS

Comparte