Subvención 2014

A Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o día 5 de novembro de 2014, concedeu á nosa ANPA a cantidade de 2.688 euros, en concepto de actividades extraescolares: obradoiro o galego a nosa vantaxe, obradoiro banda deseñada, saída cultural Casa do queixo e obradoiro de teatro.

Comparte