Archivo del Autor: ANPA

Fondo de libros de texto da Xunta

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (ED330B). (DOG nº 96 do 19/5/2020)
A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO; cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2019/20, , agás en 3º e 5º de EP, en que se permitirá a adquisición e substitución de libros de texto, de acordo co establecido na Orde do 29 de maio de 2013 (DOG do 30 de maio) pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares.A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial (en diante, EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído nas disposicións adicionais primeira e segunda desta orde.A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2020/21 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde.
Solicitude
A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2020/21. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a.
Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2020/21, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2019/20. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a súa entrada en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o alumno resulte admitido, que será o encargado da súa gravación e tramitación.
En caso de presentación (por vía electrónica e/ou presencial) de máis dunha solicitude, a persoa solicitante deberá presentar ante o centro docente un escrito onde indique cal desexa que se tramite.
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Prazo para presentar solicitudes:  iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG e rematará o  día 19 de xuño de 2020 incluído.

ReplyForward
Comparte

A Universidade da Coruña organiza os días 23 e 24 de abril unhas Xornadas de Portas Abertas Virtuais para amosar os seus títulos a futuros estudantes

https://www.udc.es/es/novas/A-Universidade-da-Coruna-organiza-os-dias-23-e-24-de-abril-unhas-Xornadas-de-Portas-Abertas-Virtuais-para-amosar-os-seus-titulos-a-futuros-estudantes/
Comparte

Atención educativa ao alumnadoNEAE durante o confinamento por COVID-1

Saúdos,

Desde a plataforma reivindicativa ‘Dereitos, non parches’ estamos intentando recoller datos para ver como están sendo atendidos os dereitos educativos do alumnado con NEAE de Galiza durante este confinamento, co fin de poder seguir loitando e concienciando para garantir unha educación verdadeiramente inclusiva. 

Con ese obxectivo, temos elaborado un cuestionario para que as familias poidan compartir a súa realidade neste sentido. Pedímosvos, que se o considerades axeitado, difundades nas vosas redes ou aos vosos contactos que podan sentirse apelados a ligazón do cuestionario, que estará aberto ata o próximo luns 20 de abril á noite: https://forms.gle/9x99v1dYfaj1EatL6.

A nosa intención, se os datos recollidos son significativos, e difundilos aos medios de comunicación. Nese caso, nos gustaría saber se dades o voso consentimento para facer pública a vosa colaboración ou o apoio á iniciativa. Para calquera dúbida podedes contactar no noso correo electrónico: dereitosnonparches@gmail.com

Moitas grazas pola vosa colaboración!

Comparte

A USC conecta co ensino medio nuns encontros virtuais do 6 ao 8 e abril

https://www.usc.gal/gl/xornal/novas/usc-conecta-ensino-encontros-virtuais-6-8-abril
Comparte

Horarios de clases de apoio do ministerio de educación

O ministerio de educación va emitir unhas clases de apoio na TVE no seguinte horario.

Comparte

MENSAXE IMPORTANTE DA ANPA OS PAZOS

A dirección do instituto non pode colgar información porque a Xunta ten bloqueadas as påxinas dos centros temporalmente. Tan pronto funcionen, subirán información do noso centro Estade atentos e entrar na páxina para informarvos.

Por favor, difundide está mensaxe e que chegue a todas as familias

Comparte

Charla informativa:“Mocidade baixo tormentas, alcohol e outras”

Estimadas familias

Dende o ANPA temos unha fonda preocupación sobre o consumo de alcol e drogas que se está xerando  por parte do alumnado.

Por iso, convidámosvos a participar na próxima charla informativa sobre o tema, ofrecida no programa do Concello de Oleiros, que será impartido por miembros de ADAFAD, “Mocidade baixo tormentas, alcohol e outras” o vindeiro xoves 26 de marzo as 18:30 h no instituto.

Os adelantamos os contidos e metodoloxía do obradoiro:

Intervencion preventiva dirixida a nais e pais

Cada charla ten unha duración aproximada aprox. 90 minutos

Contidos:

Mocidade baixo tormentas: alcol e outras”

Tratarase con nais e pais a situación actual dos consumos de alcol e outras drogas nos

menores de idade incidindo nos factores de protección fronte ós mesmos.

• Aquí e agora: vellos coñecidos actuais

• A gota que colma o vaso!

• Á tarefa, están ahí! Supoñamos escenarios…

Destinatarios/as:

Pais e nais con fillos/as cursando estudios no IES Maria Casares do Concello de Oleiros

interesados/as en participar.

Metodoloxía

Utilizarase unha metodoloxía activa e participativa. Tratarase a través de medios

audiovisuais e do diálogo acercarse ás situación de interese para os asistentes,

priorizando tempo e espazo, e plantexando conceptos imprescindibles, de forma que o

esforzó de asistentes e ponentes, supoña un campo de traballo común.

Dada a importancia do tema, contamos coa vosa participación

Un saúdo

ANPA OS PAZOS

Comparte

SUBVENCIÓN CONCELLO DE OLEIROS 2019

Dende a ANPA Os Pazos si IES María Casares queremos agradecer a @concellodeoleiros a subvención de 810€ para a realización de actividades extraescolares no noso centro.

Comparte

Nova acitividade de inglés «Advanced Conversation Lessons»

Xa empezou a funcionar a nova actividade de conversa en inglés. Aínda quedan prazas para poder anotarvos.

Comparte